להתחברות

Tarbut: Jewish Identity and Contemporary Israeli Culture

Exile, Diaspora, Homeland? | מקורות

“My Heart is in the East”

יהודה הלוי

מקורות אחרונים באתר

Avatar

Praying towards the East

Jerusalem Talmud, Berakhot 4:5